Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецька гімназія №5
Чернівецька спеціалізована школа І ступеня №23
м.Чернівці, вул.Д.Загула, 8
53-20-90, 53-21-60
Канікули!

Випадкове відео

Dmytro Sahul

Студія «MediaLab»

Освітній проєкт «Youth Media Lab» для українських шкіл

Студія «MediaLab»

Освітній проєкт «Youth Media Lab» для українських шкіл

Мета – мотивувати вчителів, учнів та батьків до сприйняття того, що необхідно ставати медіа грамотними.  Адже світ навколо разюче змінився, став цифровим, а відтак потрібно розвивати нові медіаосвітні компетентності.

Актуальність проблеми

Ми живемо в потужному інформаційному потоці. Кількість повідомлень зростає щодня. Рух інформаційного потоку не спинити. Наше завдання – не потонути у щоденному вирі, а підкорити цей потік.

Ми маємо не тільки знати, які небезпеки несуть із собою цифрові технології та як на нас впливає інформаційний тиск, а й уміти захищатися від цих небезпек і користуватися можливостями, які надають медіа. І вчити цьому наших дітей.

Метою медіаосвіти визнано таке підвищення рівня медіаграмотності особистості, коли людина набуває навичок аналізувати й оцінювати навколишній медіаконтент.

Щоб стати медіаграмотним, необхідно сформувати набір компетентностей, необхідних для активної й усвідомленої  участі в житті медійного суспільства.

Очікувані результати

Профорієнтація учнів. Робота, яку учні виконують сьогодні, в майбутньому може перетворитися в професію.

Уміння раціонально користуватися соціальними мережами. Люди (особливо діти і підлітки) в сучасному світі практично не можуть обійтися без Instagram, Facebook, Twitter, YouTube тощо.

Розвиток критичного мислення. В епоху соціальних мереж мета медіаграмотності  - не тільки інформувати суспільство, а й дбати про достовірність повідомлення, навчитися аналізувати і пояснювати готовий матеріал, відрізнити об’єктивну і суб’єктивну думку, достовірну і неправдиву інформацію.

Творчість. Мета цього невід’ємного аспекту полягає у формуванні в учнів здатності до творчості (медіатворчості) та креативного мислення для компетентного і здорового самовираження їх життєвих цілей та завдань.

Навички комунікації проявляються в участі в соціальних мережах, створенні власного цікавого контенту, в пошуку і поширенні інформації.

Нормативні документи

  • Закон України “Про повну загальну середню освіту”, що був прийнятий Верховною Радою України  16 січня 2020 р.
  • Концепція впровадження медіаосвіти  (нова редакція) 21 квітня 2016 р.
  • Закон України «Про електронні комунікації» (проект)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya

               http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JI00061A.html