Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецька гімназія №5
Чернівецька спеціалізована школа І ступеня №23
м.Чернівці, вул.Д.Загула, 8
53-20-90, 53-21-60
Карантин 06.03-22.06. Інформацію про організацію роботи гімназії під час карантину дивіться на головній сторінці сайту.

Випадкове відео

Останній дзвоник

 

Історія (16.03-22.03.2020 р.)Прокопів Д.В.

7 клас

Тема. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда.

           Польське королівство за Казимира ІІІ.

           Угорське королівство за Іштвана І.

           Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

Повторити параграф 25, виконати завдання 7.

Тема. Монгольське панування.

         Новгородська боярська республіка

           Велике князівство Московське в ХІVна поч.ХVIст.

               Параграф 26, виконати завдання 5.

   8 клас

Тема. Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

Параграф 30, виконати завдання 5.

https://www.youtube.com/watch?v=DLrRzXOh9io

https://www.youtube.com/watch?v=dEBjH5iOH10

Тема. Конституція Пилипа Орлика. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Параграф 31, виконати завдання 5.

https://www.youtube.com/watch?v=Ny6ueOPIG-A

Тема. Церковне й культурне життя в другій пол. ХVII – на поч.   ХVIIIст.

Параграф 32, виконати завдання 6.

https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8

                                      9-Б клас

Тема. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації.

https://www.youtube.com/watch?v=Ng3nr85YM1k

https://www.youtube.com/watch?v=BIgnQHRPaKM

Опрацювати параграф 32,виконати завдання 9.

                           Опрацювати параграф 33-34,виконати завдання 13.

Правознавство.

Тема.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Опрацювати параграф 26,виписати в зошит юридичні терміни, проаналізувати правові ситуації (усно),що наведені в параграфі.

https://www.youtube.com/watch?v=50Mjx1g0uhk&t=7s

10 -Б клас

Історія України.

Тема. Розстріляне відродження. Ідеологізація національно-культурного життя.

Опрацювати параграф 26,виконати завдання 6.

https://www.youtube.com/watch?v=8RHlh4Iy6kg

https://www.youtube.com/watch?v=ugHqG9higM4

https://www.youtube.com/watch?v=pOy4x35xHjM

Всесвітня історія.

Теми: - Відновлення польської державності.

-     Чехословацька республіка.

             -   Румунія та Болгарія в міжвоєнний період.

Опрацювати параграф 17,виконати завдання ІІІ.

Опрацювати параграф 18.

https://www.youtube.com/watch?v=O8mK84-9ok4

https://www.youtube.com/watch?v=lyevj04KHfA

Громадянська освіта.

Теми: - Соціальні цілі економіки.

-         Сталий розвиток.

-         Ринкова економіка.

Опрацювати сторінки 157-172.Підготуйте бліц – дослідження характерних ознак ринкових економік розвинених країн світу (одна країна на вибір)

Завдання на період карантину (10 – 22 березня 2019/2020)

Історія

7 клас:

Тема. Королівство Руське в період стабільності та поступового занепаду

(середина ХІІІ – п.п.ХІV ст.)

 https://www.youtube.com/watch?v=CliriA0CnMA

 https://www.youtube.com/watch?v=UphjfSIFYc4

 https://www.youtube.com/watch?v=cr6bdU_r__I

                   Опрацювати параграф 22, виконати завдання 5.

  Тема. Культура королівства Руського ХІІІ – п.п.ХІV ст.

Опрацювати параграф 21, виконати завдання 6.

     Історія середніх вікві

Тема. Чернечі лицарські ордени та християнізація Східної Європи

https://www.youtube.com/watch?v=v1F4tx1ur7w 

https://www.youtube.com/watch?v=WkPrfZW32-Q 

Опрацювати параграф 25, виконати завдання 6.

   8 клас:

Тема. Внутрішня боротьба за владу. Розкол Гетьманської держави.

   Опрацювати параграф 25, виконати завдання 7,8.

Тема. Спроби обєднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

Опрацювати параграф 26, виконати завдання 2,5.

https://www.youtube.com/watch?v=48gC3XQHQWw 

https://www.youtube.com/watch?v=TTqXplLsq7Q 

Тема. Правобережне козацтво, Слобідська Україна, Запорожжя в останній       чверті ХVІІ ст.

https://www.youtube.com/watch?v=zJKvjugFz3I&t=36s 

Опрацювати параграф 27-28.

9-Б клас:

Тема. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації.

https://www.youtube.com/watch?v=Ng3nr85YM1k 

https://www.youtube.com/watch?v=BIgnQHRPaKM 

Опрацювати параграф 32,виконати завдання 9.

Опрацювати параграф 33-34,виконати завдання 13.

Правознавство.

Тема. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

https://www.youtube.com/watch?v=RKeseJEi0lE

https://www.youtube.com/watch?v=8oxcWsBL0mA 

               Параграф 26.Розвязати правові ситуації (ст.168).

10-Б клас:

Тема. Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення.

Опрацювати параграф 22,виконати завдання 3.

https://www.youtube.com/watch?v=41j0Wcoeyv0 

https://www.youtube.com/watch?v=eVUbjuMd4zg 

Тема. Хлібозаготівельні кризи. Форсована індустріалізація.

https://www.youtube.com/watch?v=r5q-VULA3XI 

https://www.youtube.com/watch?v=xiYfuBI_EtM 

Опрацювати параграф 23,виконати завдання 6.

Тема. Розкуркулення і насильницька колективізація.Голодомор 1932-1933 рр.

https://www.youtube.com/watch?v=KlR1vUwF_Gg 

https://www.youtube.com/watch?v=qh3jYbIzSVw 

Опрацювати параграф 24,виконати завдання 4.

Тема.Формування культу особи Сталіна. Масові репресії.

https://www.youtube.com/watch?v=XkVfGxFZyj0 

Опрацювати параграф 25,виконати завдання 7.

 

 

Учитель   Марченко Т.М.

Клас

Предмет

Завдання

5-А

Українська мова

П.49, Впр.390, 392;   П.51, Впр.402, 403; П.52, Впр.408, 411; П.53, Впр. 417

 

Українська література

Тарас Шевченко. Поезії «За сонцем хмаронька пливе»(читати), «Садок вишневий коло хати» (напамять);

Павло Тичина. Поезії «Не бував ти у наших краях», «Блакить мою душу обвіяла»(с.199 – 201) – прочитати. Поезію «Гаї шумлять» вивчити напамять.

Євген Гуцало. Оповідання «Лось» прочитати (с.203-210)

7-А

Українська мова

Твір – портретний нарис; П.37, Впр.380, 383, П.38, Впр.386, П.39, Впр. 391(переписати), Впр.397

 

Українська література

Марина Павленко «Русалонька із 7-В» (с.212-242) -прочитати

9-Б

Українська мова

Збірник диктантів (диктанти № 21-30, №31-40) – опрацювати. П.29, Впр.323 (схеми). Впр.321 (схеми)

 

Українська література

Тарас Шевченко. Поема «І мертвим, і живим…», Поема «Гайдамаки» (оглядово)

Поема «Катерина», поема «Наймичка». Вірш «Заповіт» (нап.)

 

Зарубіжна література

Генрік Ібсен. Драма «Ляльковий дім» (с.217-235);

Бернард Шоу. «Пігмаліон» (с.236-256

10-А

Зарубіжна література

Густав Флобер. «Пані Боварі» (оглядово);

Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея» (с.170-190)

 

Фізика 

7 клас

вивч. і консп. параграфи 26-29 впр. 26-29
https://www.youtube.com/watch?v=lweAnAQ96Sc 
 https://www.youtube.com/watch?v=avnvyKHjNSA
https://www.youtube.com/watch?v=z7qgj8unMDk 
 https://www.youtube.com/watch?v=Zk4S9_PMw0w
8 клас 
  вивч. і консп. параграфи 31-35 впр. 31-35
https://www.youtube.com/watch?v=oHUW4qppa6s 
 https://www.youtube.com/watch?v=rT8XN1XrpXQ
https://www.youtube.com/watch?v=mNXSzLlhPYs 
 https://www.youtube.com/watch?v=CiSDGSSlTKU
9клас
  вивч. і консп. параграфи 32-35 впр. 32-35
https://www.youtube.com/watch?v=ytLpLoYTGEU 
 https://www.youtube.com/watch?v=VhMxm8fvjjc
https://www.youtube.com/watch?v=VQdqy4ou0PI 
 https://www.youtube.com/watch?v=SHjHyVhfris
https://www.youtube.com/watch?v=PBvCXN3auEs  
10 клас
 вивч. і консп. параграфи 36-39 впр. 36-39
https://www.youtube.com/watch?v=ASF62uNmjJQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=cn-RwnFr6ic
https://www.youtube.com/watch?v=TUr9YEJKKDY&t=268s  
11 клас
  вивч. і консп. параграфи 35-38 впр. 35-38  
https://www.youtube.com/watch?v=Yr0PxobC3f0 
 https://www.youtube.com/watch?v=jWhhBEpW9Ms
https://www.youtube.com/watch?v=XmTZa5Ki2-s&list=PL6kPDU6BA8Y94mGT3HWdiHu8P6lZZBveU&index=3  

Українська мова (вч. Канінан Н.М.)
5-Б
Вивчити такі теми: Частини мови. Головні та другорядні члени речення.
Словосполучення. П.П 12 (вивчити!); впр. 119, 12, 128- синтаксичний розбір.
П.П. 13 (вивчити); впр. 142, 144, 140 – синтаксичний розбір.
Українська література (вч. Канінан Н.М.)
5-Б
Тарас Шевченко, ст. 195, 197 (опрацювати). Вірш напам’ять «За сонцем
хмаронька пливе».
П.Тичина, ст. 201-202 (опрацювати). Вірш напам’ять «Гаї шумлять».
Українська мова (вч. Канінан Н.М.)
11-Б
П.П.25, ст. 81, впр. 2-5.П.П. 26-27, ст. 85, впр. 2-7. П.П.28-29, ст. 91, впр. 2-7.
П.П. 32, впр. 2-6. П.П. 33, впр. 2-3. П.П. 34, впр. 2-7. П.П. 37-38, впр. 2-7.
П.П. 39, впр. 2-7.
Українська література (вч. Канінан Н.М.)
11-Б
Ліна Костенко. «Маруся Чурай» (читати). Вірш напам’ять «Страшні слова,
коли вони мовчать», «Українське альфреско».

Зарубіжна література Антоніна Михайлівна

5 клас - Е. Портер "Полліанна"

6 клас -Мацуо Басьо. Хокку

7 клас -О.Генрі. Оповідання на вибір

10 клас -Ф.Достоєвський "Злочин і кара

11 клас -Пауль Целан "Фуга смерті"

Англійська мова

5-А, 5-БВарланович Наталя Петрівна, Пилип Діана Євгенівна, Фурдига Мальвіна Юріівна 

Підручник 
ст. 85-87 опрацювати
Зошит 
ст.66-67
 
9-Б Пилип Діана  Євгенівна
Виконувати завдання онлайн
 
11-Б Пилип Діана Євгенівна
Підручник 
ст 110-113 
Зошит 
106-109

Фурдига М.Ю.
4а-б
РВ р.86-87 – Легенди спорту (читати, перекладати, проект «А sporting legend from your town»)
АВ р.84-85
РВ р.88,90 слова у словник та вивчити. Опрацювати тексти

3а/б
РВ р.102 People in my communitу. Читати, перекладати, виписати невідомі слова.
РВ р. 68-69 Fun Time 2.
РВ р.67 проект “Weather chart”
АВ рр.66-67
РВ рр 70, 72 виписати і вивчити слова.

 

Фурдига Г.В.  Українська література

Тема

ДЗ

Допоміжні середовища

Ліна Костенко. Творчий шлях.

Особливості індивідуального стилю.

Знати основне з творчої біографії письменниці, її роль в історії «шістдесятництва»: (конспект, ментальна карта, схема)

https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k

«Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…» - ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль у суспільстві.

Читання та ідейно-художній аналіз поезій

Аналіз засобів художнього увиразнення, які визначають високу естетичну вартість поезій

https://school-zno.com.ua/ukr-literatura/11-klas/lina-kostenko.html

https://ukrlit.net/zno1/70.html

«Недумано, негадано…» - інтимна лірика як спонука до роздумів про суть кохання.

«По сей день Посейдон посідає свій трон…» - мотив єднання людини зі світом рукотворної краси (мистецтво) і природою

Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

Читання та ідейно-художній аналіз роману (конспект, ментальна карта, схема)

Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

Сформувати власну думку про особливості історичного мислення письменниці в романі «Маруся Чурай»

https://zno.if.ua/?p=3961

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1607

Українська мова

Тема

ДЗ

Допоміжні середовища

Синтаксична норма.

Складне речення.

Скласти діалог на тему «Чому Ліна Костенко назвала страшними слова «дволикість», «дворушництво», «двозначність», «двомовність», «двоєдушність»?»

https://www.youtube.com/watch?v=aYGlekhkUbQ

Редагування запропонованого тексту.

Відредагувати текст (група «Улюблена українська» - VIBER)

 

Кома в складному реченні.

Конспект. Тести: О.Авраменко «Українська мова та література. І частина» (ст. 277-304)

https://www.youtube.com/watch?v=agnqF9Ruuv0

 

Федор Л.М. Лазнікова Н.П.

5a,

Леся Мирославівна:

 http://www.matfiz.univ.kiev.ua/uploads/books/python2017.pdf

ст.31-34 опрацювати, приклад 2.1. (ст.34-35 записати в зошит), ст. 36-39 опрацювати, приклади 2.4, 2.6 записати в зошит.

Наталя Павлівна:

 https://studio.code.org/s/frozen/stage/1/puzzle/1

https://studio.code.org/hoc/1 

Пройти, скинути скріншот на пошту або вайбер

 

6а, 

https://www.youtube.com/watch?v=7-kEh41npFM&t=316s

Функції з параметром (на прикладі бібліотеки turtle) переписати в зошит текст програми, що пояснена у відео

https://www.youtube.com/watch?v=nkD90GdYcKA

7а, 7б

https://www.youtube.com/watch?v=GbE81KTN078

Передивитися відео, переписати в зошит текст програми, (додати кнопки  і файли якщо вибрати магазин зі спортивним спорядженням, тощо).

8б, 8А

https://www.youtube.com/watch?v=14diygpVNwY

Передивитися відео, переписати в зошит текст програми, додати кольори і додати вибір товщини пензля.

 

Завдання: перейти за посиланням, опрацювати матеріал,
Завдання 4-11 записати в зошит.

 

8-А - також надіслати мені посилання на дороблений сайт (Наталя Павлівна)

9а,9б

Леся Мирославівна:

http://www.matfiz.univ.kiev.ua/uploads/books/python2017.pdf

Cт. 98-102 опрацювати, приклади 4.8-4.9 переписати в зошит. Повторити ст.81-97.

Наталя Павлівна: Доробити сайт про місто Брюгге, надіслати мені посилання на нього на пошту або вайбер

10а, 10б

https://www.youtube.com/watch?v=_n7_3acefAQ

https://www.youtube.com/watch?v=XwAps1t_kV0

https://www.youtube.com/watch?v=FcEri-qRPZc

11а

Зареєструватися на https://htmlacademy.ru/. Вибрати курс Знакомство сHTML и CSS (пройти мах кількість розділів)

11б

Продовжуємо проходити курсЗнакомство с HTML и CSSна https://htmlacademy.ru/.

Добрянська Анастасія Віталіївна
4-А, 4-Б
P.B. с. 86-89 Підготувати проект про відомого українського спортсмена
А.В. с.84-87
 10-Б
S.B. с.48-53, с.131 (вивчити слова)
W.B. с.44-49

Домашнє завдання з математики  (Дроник Я.М.)

Клас

Предмет

Теоретичний матеріал

Виконати завдання

7-А

Алгебра

Повторити:§3,

п. 20-22;

Вивчити: §3, п. 23, виконати конспект

№№ 853, 855, 857, 859, 863, 865, 867, 869, 871, 880, 882, 884;

Ст. 170-172, виконати ЗАВДАННЯ №6 “Перевір себе” в тестовій формі

Геометрія

Повторити:§2, п. 7-11;

Вивчити: §3, п. 16-17, виконати конспект

Підготуватися до к.р., виконати домашнє завдання, яке було задано на 12.03;

№№ 359, 361, 365, 367, 370, 382, 427, 430, 432, 435, 437,441

8-Б

Алгебра

Повторити:§2, п.11-12

Вивчити: §2, п. 15-16

№№ 472, 474, 476, 478, 482, 484, 486, 488;

№№ 501, 503, 505, 507, 510, 512, 514, 516, 518, 522, 524, 526

Геометрія

Повторити:§18,19,

Вивчити: §20, 21, виконати конспект

№№ 869-875-письмово;

№№ 877, 883, 891, 892, 897

№№ 919-922-письмово;

№№ 926, 931, 933, 937 , 951

10-А

Алгебра

Повторити:§24 (за підручником Неліна),

Вивчити: §25

(п.25.1-25.4), виконати конспект (опрацювати і переписати розвязання всіх рівнянь)

Ст. 334 №№ 1-13 (з кожного номера -парні приклади);

Ст. 345 №№ 1-6 (з кожного номера - парні приклади

Геометрія

Повторити:§9 (за підручником Істера),

Вивчити: §8, 10 виконати конспект

Виконати завдання, які були задані на п’ятницю 6.03.20;

№№ 8.3, 8.5, 8.17, 8.10, 8.12, 8.14, 8.17;

№№ 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.14, 10.16; 10.26,10.28

Домашнє завдання на карантин(Гоян О. В.)

Клас

Предмет

Теоретичний матеріал

Виконати завдання

5-А

Математика

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір Математика: підручник для 5 класу

№№ 935, 938, 939, 945, 946, 958, 947, 949(2,3), 952, 953, 956, 957, 955, 954

6-А

Математика

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір Математика: підручник для 6 класу

№№ 1083, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1105, 1107, 1108

7-Б

Алгебра

Повторити:

С.150-172

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір Алгебра: підручник для 7 класу (НОВА ПРОГРАМА)

№№ 872, 873, 883, 886, 887, 888, 890, 894, 898, 856, 851, 833, 830, 836

Геометрія

Повторити:

С.146-148

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір Геометрія: підручник для 7 класу (НОВА ПРОГРАМА)

№№ 466, 460, 470, 471, 436, 437, 438, 439

9-А

Алгебра Геометрія

Збірник завдань Математика 9 клас МерзлякА.Г.Державна підсумкова атестація 2014

Варіант 19

Варіант 20

Варіант 23

Варіант 24

Варіант 25

Варіант 26

11-А

Алгебра

А.Г. Мерзляк, Д.А. Номіровський, В.Б. Полонський, М.С. Якір Алгебра 11 клас(академічний рівень), 2011р.

Завдання в тестовій формі «Перевір себе» № 10, 11, 12

С.378 -387

Геометрія

Г.В. Апостолова Геометрія 11 клас(академічний рівень), 2011р.

Повторення курсу планіметрії с.242 -249 (тестування)

 
 
Яківчик О,М
2А, 4А, 6Б, 7А, 8А, 11А: завдання в електронних класах та он-лайн платформі
 

Стрійська А.Ю.

Математика 5-Б клас

§34-35

№929,931,933,935,948,958,963,969,972,975,977

Інформатика 6-А та 6-Б

https://www.youtube.com/watch?v=7-kEh41npFM&t=316s

Функції з параметром (на прикладі бібліотеки turtle) переписати в зошит текст програми, що пояснена у відео

https://www.youtube.com/watch?v=nkD90GdYcKA

Алгебра 8-А

§17(зробити конспект)

№556,558,560,565,567,568,571,580,589

Ст.138-139(тести з 1 по 12)

http://ito.vspu.net/Naukova_robota/data/Konkursu/2009_2010/boychyk_2009_2010/matematuka/8_klas/merzlak_alg_8_zb/tr_vp_1.pdf        ст.20 №71-73

Геометрія 8-А

§14-15(зробити конспект)

№632,635,637,640,644,646,659,666,668,670,672,685

 

Порушник М.В.

11-Б Алгебра 

Повторити:§ 14. 15, 16, 17 Завдання в тестовій формі с.124-125

виконати всі парні завдання із § 14, 15,16 (2, 3,4 рівні).

11-Б Геометрія

Підготуватися до контрольної роботи §8, 9, 10, 11

10-Б Алгебра.

Повторити:§15, с.137 (за підручником Істер),

Вивчити: §16, виконати конспект (опрацювати, вивчити виділене і основне з параграфа і переписати розвязання всіх рівнянь)

№№ 15.6; 15.12; 15.14; 15.16; 15.20; 15.25; 15.31; 15.33; 15.40; 16.2; 16.4; 16.6; 16.10; 16.12.

10-Б Геометрія

Повторити:§7, 8, 9 (за підручником Істера) Підготуватися до контрольної роботи.

Вивчити: § 10 виконати конспект

 №№  9.14, 9.16, 9.20, 9.25, 9.23, 9.27

№№ 10.3, 10.6, 10.9, 10.11, 10.14, 10.16; 10.26,10.28

9-Б Алгебра.

 

Повторити:§21. 

Вивчити: §22, 23 (зробити конспект)

№№ завдання, які були задані на п'ятницю + 21.10; 21.21, 21.13, 21.15, 21.17,21.18, 22.2, 22.3, 22.4, 22.6, 22.7, 22.9, 22.12 

22, 23, 24 варівнти ДПА

6-Б Математика

Повторити: §4, п.37 

 Вивчити: §4, п.38,39, 40 Зробити конспект

№№ завдання, які задані на понеділок + 1043, 1047, 1048, 1049, 1053, 1055, 1056, 1057,1060, 1073, 1075, 1077, 1081, 1090, 1112,1114

 

 

Руснак Тетяна Миколаївна
https://tetianarusnak.blogspot.com/p/2020.html

англійська мова PB ст.63-69 AB ст. 63-67
3Б PB cт. 70-77 AB ст.68-74
 4Б PB ст.84--91 AB cт. 83-89

Завдання з історії та правознавства  (вч. Посполітак О.Г.)

5 класи - опрацювати параграфи 24- 25, завд ІІ ( письмово)
6 класи - опрацювати параграфи 44-46, скласти історичний портрет полководця Ганнібала
9а клас - всесвітня історія - параграф 26, історія України - параграфи 27-30, дати.правознавство -параграфи 22-23, юридичні ситуації, підготувати резюме
10 а -всесвітня історія - параграфи 20-22 ( повідомлення), історія України -параграфи 27-29, виписати дати
11 класи - всесвітня історія - параграфи 23-24( повідомлення), історія України -параграфи 27-28

Підлубна С.І.

10А та 10Б SB. unit 4 ст. 48-53 WB ст.44-49 SB ст.131 вивчити слова

8Б SB ст. 54-59 WB  4.1-4.4 SB ст.123  вивчити слова

2Б, 3Б, 4Б 
 Варланович Наталія Петрівна
 3A, 3 Б   PB c.68-69 c.100 AB c. 66-67      7 Б SB c. 96-97,  Word Store . 17( A,B,C)  WB c. 92-93            9A  SB c. 96-97,98  Word Store c. 17 (A,B,C)   WB c. 92-93, 94

Географія Ірина Григоріївна

6 клас
Опрацювати §39, знайти на карті географічні назви, які згадуються у параграфі.
Опрацювати §40, виконати письмово завд. 4 (стор. 166)
Опрацювати §41, виконати завд. 4 (стор. 171)
Вивчити ключові терміни і поняття (стор. 162, 166, 171)

7 клас
Опрацювати §39 – 42.
Підготувати інформацію про один з природних об’єктів Північної Америки, занесених до списку
ЮНЕСКО
Підготуватися до практичної роботи щодо географічних об’єктів материка. Повторити §34 – 37.

8 клас
Опрацювати §46 – 48.
Виконати письмово: завд. 6 на стор. 234.
Підготуватися до контрольної роботи з тем «Ландшафти. Природокористування»

9 клас
Опрацювати §34 - 36.

10 клас
Опрацювати §32 – 34. Виконати письмово завд. 2, 5 на стор. 180

11 клас
Виконати міні-проект з однієї з тем, зазначених на стор. 116.
Опрацювати §21-22

Хімія Марта Василівна
Клас Завдання
7 Опрацювати пар. 18-19
8 Опрацювати пар. 4-8, ст. 26 № 5; ст.36 № 6; ст. 37 № 10
9 Опрацювати пар. 33-35, ст. 188 № 401; ст. 195 № 420
10 Опрацювати пар. 19-20, ст. 95 № 5, 6; ст. 103 № 6, 7, 8
11 Опрацювати пар. 28-30

Завдання з німецької мови на період карантину

           5-б клас

Урок 49 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.2, ст.111(письмово),В.3,ст.112 (письмово)

Урок 50 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.2,ст.113 (читати ,перекладати, письмово доповнити текст)

         6-б

Слова до теми «Їжа та напої » (повторити)

Ст.104 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.2,ст.104(письмово)

Ст.104 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

Ст.112 і ст.113(рамочки ,виписати і вивчити слова)

        7-б

Урок 49 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.4,ст.130( читати ,перекладати ,вивчити)

Урок 52(рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.6,ст.138(читати ,перекладати, розповідати)

       8-б

Урок 46 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.5,ст.121 (письмово), В.4,ст121 (вивчити)

Урок 50 (рамочка ,виписати і вивчити слова)

В.4,ст.130 (читати, перекласти в зошиті)

       9-б

Урок 52 (вивчити слова),В.3,(текст читати, перекладати і розповідати)

Урок 56(рамочка ,виписати і вивчити слова) ,

Ст.143(читати і перекладати)

 

Зарубіжна література ( вч. Субчінська Д.М.)
8А, 8Б
Бароко, п.ст. 240-245 (опрацювати, законспектувати). Луїс де Гонрога «Галерник». Конспект п. ст. 246-247. Аналіз поезії, символіка твору, образ ліричного героя (письмово).
Класицизм, п.ст. 251-256 (опрацювати, законспектувати). Мольєр, п. ст. 257-261(опрацювати, законспектувати, вивчити терміни). «Міщанин-шляхтич» (читати, переказувати). Проблематика твору, основні образи, засоби комічного (письмово).

Генріх Ібсен, п.с. 217-222 (опрацювати, законспектувати). П’єса «Ляльковий дім» (читати, переказувати, відповідати на питання після тексту). Символіка тексту, образна система твору, композиція твору (письмово).
Українська література (вч. Каніна Н.М., Субчінська Д.М.)
8А, 8Б
Ніна Бічуя, п.с.142 (опрацювати, законспектувати). «Шпага Славка Беркути» (читати, переказувати). Особливості композиції твору; характеристика образів Славка Беркути, Юльки Ващук, Стефка Вуса, Лілі Теслюк (письмово в зошиті). Моральність та відповідальність в житті (на основі прочитаного твору).
Українська література (вч. Каніна Н.М., Галай Т.М.)
6А, 6Б
Ярослав Стельмах «Митькозавр з Юрківки…» (читати, переказувати, скласти план).
Українська мова (вч. Каніна Н.М., Субчінська Д.М.)
8А, 8Б
Підготуватися до к.р за темою : «Звертання. Вставні слова». П.П 33, с.114-117, впр. 1-7, завд. з хатинкою, культура слова. Відокремлені другорядні члени речення
Українська мова (вч. Галай Т.М.)

Підготуватися до к.р за темою : «Звертання. Вставні слова. Відокремлені другорядні члени речення. Прикладка». П.П. ст. 124-141, впр. ст. 127, впр.7, ст.129-131, впр. 2, 5, 7, ст. 134, впр.1.
Українська мова (вч. Каніна Н.М., Субчінська Д.М., Галай Т.М.)
6А, 6Б
Підготуватися до к.р за темою : «Прикметник як частина мови». П.П. 31, ст. 166-170, впр.374, 375, 377, 380, 381. П.П 32, 33, ст. 172-176, впр. 391, 392, 393, 401, 400. П,П, 34, ст. 176, впр. 403(усно), 404, 406 (опрацювати слова в дужках).
Українська література (вч. Галай Т.М.)
10Б
Леся Українка (опрацювати життя та творчість). “Contra spem spero!”, «Слово, чому ти не тверда як криця…» вивчити напам’ять. «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слухала весну..» ідейно-художній аналіз.
«Лісова пісня»- читати, опрацювати.
Українська мова (вч. Галай Т.М.)
10Б
П.П. 44-45, впр. 2, 4, 5, 7. П.П. 46, впр. 3, 5, 7. П.П. 47, впр. 1, 2, 5, 7. Піготуватися до к.р.
Українська мова (Вч. Галай Т.М.)

П.П. 39, впр. 395, 397, 398. П.П. 40, впр. 411(усно), 416, 417, 419. П.П, 41, впр. 430. Опрацювати ст.149-150. Підготувавтися до к.р.

Палійчук Ж.В.

Українська мова (7-Б)

1.§§ 34,35. Запитання та завдання для самоконтролю (письмово, ст.207, ПЛ)

2.Вправи 410, 412, 416, 419, 441, 453, 456, 459, 463, 464, 468, 470.

Українська мова (9-А)

1.§ 29. Скласти твір-роздум «Як відшукати свій шлях у житті» (ПЛ).

2.Вправи 317, 321, 323, 326, 327.

Українська мова (10-А)

1.§§ 42, 43. Вправи 2,3,4,5 ( ст. 129,130). Вправи 2,3,4,5 ( ст. 135,136).

2.§§ 55,56. Вправа 7 ( 1,2, ст. 178).

 

Українська література (7-Б)

1.В.Симоненко « Ти знаєш, що ти – людина?» (напам’ять).

2.Опрацювати біографію В.Симоненка.

3.Скласти твір-роздум про почуття власної гідності (ПЛ).

Українська література (9-А)

1.Т.Шевченко. Поеми «Катерина», «Наймичка», «Марія» (вдумливо прочитати).

2.Аналізувати твір «У нашім раї на землі …».

3.Вивчити напам’ять уривок з послання «І мертвим, і живим …».

4.Ідейно-художній аналіз вірша «Доля».

5.Вивчити напам’ять вірш «Доля».

Українська література (10-А)

1.Опрацювати біографію Лесі Українки та статті підручника (ст. 205 – 228).

2. Вивчити напам’ять вірш «Contraspemspero».

3.Прочитати драму-феєрію «Лісова пісня».

4.Аналізувати вірші «Слово, чому ти не твердая криця ..», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слухала весну…».

  

Історія

 7 клас:

 Тема. Королівство Руське в період стабільності та поступового занепаду   (середина ХІІІ – п.п.ХІV ст.)

 https://www.youtube.com/watch?v=CliriA0CnMA

 https://www.youtube.com/watch?v=UphjfSIFYc4

 https://www.youtube.com/watch?v=cr6bdU_r__I

                      Опрацювати параграф 22, виконати завдання 5.

    Тема. Культура королівства Руського ХІІІ – п.п.ХІV ст.

 Опрацювати параграф 21, виконати завдання 6.

      Історія середніх вікві 

Тема. Чернечі лицарські ордени та християнізація Східної Європи

 https://www.youtube.com/watch?v=v1F4tx1ur7w

 https://www.youtube.com/watch?v=WkPrfZW32-Q

 Опрацювати параграф 25, виконати завдання 6.

    8 клас:

 Тема. Внутрішня боротьба за владу. Розкол Гетьманської держави.

    Опрацювати параграф 25, виконати завдання 7,8.

 Тема. Спроби обєднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.

 Опрацювати параграф 26, виконати завдання 2,5.

 https://www.youtube.com/watch?v=48gC3XQHQWw

 https://www.youtube.com/watch?v=TTqXplLsq7Q

 Тема. Правобережне козацтво, Слобідська Україна, Запорожжя в останній       чверті ХVІІ ст.

 https://www.youtube.com/watch?v=zJKvjugFz3I&t=36s

 Опрацювати параграф 27-28.

  

1-А
Читання - Сонечко с. 128-136 ( 8 віршів напам’ять );
Письмо – тексти ( с. 128 - 136 – списати );
Мистецтво – с. 34 – 41 ( олівцями ).

1-Б

Читання
Підруч. с.48-55, читати, розповідати за малюнками, тексти переказувати
Тренажер з читання с. 83-84, 87-88
Письмо
З тренежера в роб.зош. списати вірші с.80,81,82,85,86.
Математика
Тренажер с. 49-56


2-А клас
Українська мова – Чарівне слово с. 114-117 (списувати)
Читання – с. 118-123, друк. зош. с. 40-42, Чарівне слово с. 114-121
Я досліджую світ – с. 48-61, друк. зош. с. 24-32
Дизайн і технології – с. 40-43 (альбом)
Мистецтво – с. 48-50 (альбом)

2-Б

Літературне читання:
Підручник - с. 120 – 123, зошит – с. 42
Книжка для додаткового читання – с. 71 – 76
Я досліджую світ:
Підручник – с. 48 – 55, зошит – с. 24 – 28
Математика :
Повторити таблиці множення і ділення на 2, 3, 4
Підручник – с. 100 , 101, 102
Українська мова:
Підручник - с. 84 ( впр. 214, хатинка), с. 91 ( впр. 231, 232, хатинка),
с. 91 (впр. 234, 235, 236).
3-Б
Літературне читання:
Підручник – с.134 -139, читати, переказувати, скласти план до оповідань.
Природознавство – с.112 – 120, читати, переказувати, з. с. 55-59. Математика – тренажер, с. 104 – 106 (урок 70), ( до задач записати скорочений запис).
Українська мова - провідміняти слова: голуб, сонечко, картопля, щастя, телятко, вулиця,перець, бджілка.
Тренажер – с. 70-71, впр. 30, 31, 32, 33.

4-А клас

1. Читання – с. 123-134 ( чит. опрацювати зошит)
2. Природа – параграф 34-37
3. Укр. мова – збірник завдань № 1-4 (варіант 1, 2)
4. Математика –с. 59-60, ст. 66-67(Перевір свої знання)

3-А клас

1. Укр. м. – скласти 10 речень+підкреслити в них граматичну основу
2. Матем. – скласти і розв’язати 5 виразів на 3-4 дії
3. Читання – позакласне читання с. 96-126
4. Природа – с. 117-120, зош. с. 58
5. Труд. навч. – с. 33
6. Образ. мист. – с. 40

4 – Б клас

1. Укр. м. - збірник завдань № 3-4 (варіант 1, 2)
2. Літ. чит. – с. 123-134 ( чит. + опрац. запит.)
3. Матем. - № 777-787
4. Природа – параграф 34-37

 

Домашні завдання з природознавства, біології та екології Вчителі: Абрам’юк Г.Й., Котик Н.І.

Клас

Тема

Завдання

5-А

5-Б

Рослини та тварини

§ 34 – прочитати.

- Скласти конспект

- переглянути відео-фрагменти та скласти по 1-му запитанні до них.

- с.151 завдання «Станьте дослідниками природи» (письмово за зразком таблиці)

- Міні-проєкт Скористайтеся науково-популярною літературою, мережею Інтернет і підготуйте розповідь на тему

«Тварини минулого». Під час дослідження дотримуйтесь такого плану

-          Коли і в яких умовах проживала тварина на нашій планеті;

-          Розміри, форма, покриви тіла тварини;

-          Чим живилася тварина;

-          Як учені пояснюють зникнення тварини на Землі.

6-А

6-Б

Водорості. Мохи. Плауни. Хвощі. Папороті. Голонасінні

-          §41-44 прочитати;

-          Скласти конспект;

7-А

7-Б

Опорно-рухова система, покриви тіла, нервова система та органи чуття.

-          §33-36 прочитати;

-          Скласти та заповнити порівняльну таблицю;

-         

9-Б

Ознака як результат взаємодії генів

-          §34-37 прочитати;

-          Скласти конспект;

10-Б

Взаємодія алелів. Множинний алелізм. Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер

-          §61-62 прочитати;

-          Скласти конспект;

-          Завданння на с.131;

11

А, Б

Забруднення довкілля, його види та критерії.

-          §35 прочитати;

-          Скласти конспект;

 

 

Федор Л.М.

5a,

http://www.matfiz.univ.kiev.ua/uploads/books/python2017.pdf

ст.31-34 опрацювати, приклад 2.1. (ст.34-35 записати в зошит), ст. 36-39 опрацювати, приклади 2.4, 2.6 записати в зошит.

https://www.youtube.com/watch?v=7-kEh41npFM&t=316s

Функції з параметром (на прикладі бібліотеки turtle) переписати в зошит текст програми, що пояснена у відео

https://www.youtube.com/watch?v=nkD90GdYcKA

7а, 7б

https://www.youtube.com/watch?v=GbE81KTN078

Передивитися відео, переписати в зошит текст програми, (додати кнопки  і файли якщо вибрати магазин зі спортивним спорядженням, тощо).

https://www.youtube.com/watch?v=14diygpVNwY

Передивитися відео, переписати в зошит текст програми, додати кольори і додати вибір товщини пензля.

9а,9б

http://www.matfiz.univ.kiev.ua/uploads/books/python2017.pdf

Cт. 98-102 опрацювати, приклади 4.8-4.9 переписати в зошит. Повторити ст.81-97.

10а, 10б

https://www.youtube.com/watch?v=_n7_3acefAQ

https://www.youtube.com/watch?v=XwAps1t_kV0

https://www.youtube.com/watch?v=FcEri-qRPZc

11а

Зареєструватися на https://htmlacademy.ru/. Вибрати курс Знакомство сHTML и CSS (пройти мах кількість розділів)

11б

Продовжуємо проходити курсЗнакомство с HTML и CSSна https://htmlacademy.ru/.